MİLLETVEKİLİ ÖZÇELİK: “HİÇBİR ÜRETİCİ MAĞDUR EDİLMEYECEK”

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Burdur Şeker Fabrikası'nın özelleştirme süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

“HİÇBİR ÜRETİCİ MAĞDUR EDİLMEYECEK”

Milletvekili Özçelik, hiç bir üreticinin mağdur olmayacağını belirterek, "Bu süreçte özelleştirme yapılırken söz konusu fabrikalarda çalışanların ve pancar ekimi yapan çiftçilerin korunması ile fabrikalarda üretimin devamlılığı temel ilke olarak ele alınmış ve bu konularda ihale belgelerinde önemli düzenlemeler yapılmıştır." dedi.

 “FABRİKA ÇALIŞANI MEMUR ve İŞÇİLERİN HAKLARI KORUNACAK”

Şeker fabrikalarında çalışan memur ve işçilere özelleştirme sürecinde bazı imkanlar ve seçenekler sunulduğunu kaydeden Özçelik, "Özelleşecek fabrikalarda çalışan memurlar, diledikleri taktirde TÜRKŞEKER’e ait diğer fabrikalarda çalışmaya devam edeceklerdir. Arzu ederlerse tüm özlük hakları korunarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil olacaklardır. Ayrıca talep etmeleri halinde özelleştirilen fabrikalarda yeni yatırımcılar ile çalışabileceklerdir." diye konuştu.

Özelleşecek fabrikalarda çalışan daimi ve geçici işçilere tanınan imkan ve seçenekler hakkında bilgiler veren Milletvekili Özçelik şu ifadeleri kullandı:

"Talepleri halinde Emeklilik hakkını henüz elde etmemiş olanlar TÜRKŞEKER'in diğer fabrikalarında çalışmaya devam edeceklerdir. Dileyen işçiler ilgili mevzuat çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yılda 12 ay çalışma hakkıyla istihdam edileceklerdir. Özelleştirilen fabrikalarda çalışmaya devam etmek isteyenler, TÜRKŞEKER tarafından tüm yasal hakları ödendikten sonra Alıcı ile çalışmaya devam edebilecek, daha sonraki dönemde emeklilik hakkını kazanmadan önce kamuya geçmek istemeleri halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecektir."  

Pancar üreten çiftçilerin üretimlerine devam edeceklerini belirten Bayram Özçelik, "Alıcılara mevcut çiftçilerle asgari 5 kampanya dönemi boyunca pancar üretim sözleşmelerini devam ettirme zorunluluğu getirilmiştir. Bu düzenleme ile mevcut tüm çiftçilere pancar üretim sözleşmelerini devam ettirme imkânı sağlanacaktır" dedi.

“YATIRIMCININ ÜRETİM FAALİYETLERİNİ DEVAM ETTİRMELERİ YÖNÜNDE ŞARTLAR ÖNGÜRÜLDÜ”

Miletvekili Özçelik, fabrikalarda üretim devamlılığı ve zorunluluğu getirildiğini ifade ederek, "Özelleştirme modeli çerçevesinde temel hedeflerden birisi de fabrikaların pancardan şeker üretimi faaliyete devam etmelerinin sağlanmasıdır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere, yatırımcıların üretim faaliyetlerini devam ettirmeleri yönünde şartlar öngörülmüştür" diye konuştu. 

“ŞEKER FABRİKASI ÜRETİM FAALİYETLERİ İÇİN GEREKLİ OLMAYAN TAŞINMAZLAR İHALE KAPSAMI DIŞINDA” 

Şeker fabrikalarının üretim faaliyetleri için gerekli olmayan taşınmazları ihale kapsamı dışında tutulduğunu belirten Özçelik, vatandaşların bu konuda yapılan çeşitli spekülasyonlara itibar etmemesi, gerekli resmi şartları hükümet tarafından bilgilendirmeye devam edileceğini kaydetti.  

“İHALE SÜRECİ TAMAMEN ŞEFFAF İLERLEYECEK”

Özelleştirme ihalesine gerçek ve tüzel kişiler ile yatırım fonları ve Ortak Girişim Gruplarının (OGG) katılabileceğini belirten Milletvekili Bayram Özçelik, şunları söyledi:

"İhale süreçleri her aşamasında kamuoyunu bilgilendirilerek tamamen şeffaf bir şekilde yürütülecek ve nihai aşamada özelleştirme ihaleleri tüm teklif verenlerin katılımı ile kamuoyuna açık bir şekilde sonuçlandırılacaktır. Şeker Fabrikalarının özelleştirme ihalelerine katılımın arttırılması ve rekabetin tesis edilebilmesi amacıyla, yerel yatırımcılar, kooperatifler ve diğer paydaşların tek tek veya bir araya gelerek teklif verebilmelerini teminen ihaleye katılım için geçici teminatların düşük seviyede tutulması da dahil olmak üzere ihale belgelerinde bu çerçevede kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmıştır. İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek ve pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır." 

KMM

Karamanlı

Saniye sonra Kapanacaktır