BİGAD BAŞKANI ÖZCAN: "İNTERNET GAZETECİLERİNE KART ENGELİ KALDIRILSIN"

Burdur İnternet Gazetecileri Derneği (BİGAD) Başkanı Fatih Özcan, yeni yayımlanan basın kartı yönetmeliğinde internet gazetecilerinin kapsam dışı bırakılmasına tepki gösterdi.

Özcan yaptığı yazılı açıklamada, internet gazetecilerine basın kartı engelinin kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Açıklamasında, yayınlanan yönetmeliğe göre, halkla ilişkiler ve basın danışmanlarına sarı basın kartı verilmesine rağmen, asıl işi gazetecilik olan internet gazetecileri kapsam dışı bırakıldığını vurgulayan Özcan şu ifadeleri kullandı:

İnternet medya adeta 'orman kanunları'yla yönetilmektedir. Cezalandırmaya gelince müeyyideler hazırdır ancak ekonomik, sosyal hak ve çıkarlara gelince herkes suspus olmaktadır. İnternet alanda çalışanlar güvence altına alınmalı; önündeki engeller kaldırılmalıdır. İnternet medya olarak ülkede ve dünyada sürecin ilerlemesi bakımından kağıdın tedricen öldüğünü, yazılı basının yavaş yavaş yerini dijital basına bıraktığını görüyoruz. Bu kapsamda son yaşanan ekonomik krizin medya dünyasına yansıması olarak kağıt kriziyle birlikte yazılı gazeteler ardı ardına kapanırken dijital habercilik hızla artmaktadır. Ancak internet medyada sarı basın kartı sorunu bir kez daha gündem geldi." 

KAFA KARIŞTIRAN SOYUT İFADELER TEMİZLENMELİDİR

Yönetmeliğin 3’ncü ve 10’ncu maddelerinde kafaları karıştıran ifadelerin bulunduğunu belirten Özcan, "Tanımlamalar somut ve net değil, soyut durumdadır. Bir yandan Sarı Basın Kartının kapsamını ve dayağını tanımlayan bölümdeki 3’üncü maddede, medya mensubu, radyo, televizyon, gazete ve dergi gibi basın - yayın organlarıyla dijital ortamlarda basın yayın faaliyeti yürüten çalışanlar olarak tanımlanıyor; diğer yandan 10’uncu maddenin ikinci bölümünde ise tamamlayıcı olarak, ‘listelerde yer alan unvanların güncelliği ve geçerlilik durumu ile bu listelerde yer almayan medya mensuplarının basın kartının hangi şartlarda verileceği komisyonun teklifi ve başkanın onayı ile belirlenir’ deniyor." dedi.

Basın iş kolu için gerekli düzenlemenin yapılmadığını dile getiren BİGAD Başkanı Özcan, basın iş kolu düzenlemesinin derhal yapılması gerektiğine değinerek, "Şirketlerin iş kollarını değiştirmesi ve 5953 Sayılı Kanuna göre sigorta yapması lazım. Mesela bir yazılı gazetenin internet bölümünde çalışan bir gazeteci basın kartı alabilir ama herhangi bir gazeteye bağlı olarak çalışmayan, sadece internet haberciliği yapan bir internet gazetesinde çalışan kişi alamaz. Site şirketleri Büro İş Kolunda kuruluyor. Basın İş Kolunda kurulabilmeleri için kanuni düzenleme yapılması gerekmektedir." diye konuştu.

Özcan açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yasalar, ihtiyaçların ve toplumsal pratiğin ürünüdür. Yasalar, ihtiyaçları ve toplumsal pratiği izler. Ama bu alanda geçen dönemin Meclis’inde ha çıktı ha çıkacak umuduyla beklenirken ihdas edilmesinin arifesinde meçhule takılan sosyal medya ve internet gazeteciliği statü yasası bu gün geç kalmış bir yasa tasarısıdır. Dünya standartlarında, hürriyetçi ve demokratik bir internet gazeteciliği kanunumuz olsa, ülkemizin uluslararası inandırıcılığı ve güvenilirliği de artacaktır. Bu alandaki orman kanunları da geçerliliğini yitirecektir.

İnternet Gazeteciliği Kanununun kuralları yasaklayıcı ve internet gazeteciliğinin önünü tıkayıcı nitelikte olmamalı, tam aksine internet gazeteciliğinin ufkunu açıcı olmalıdır. Kurallar, internet ve internet gazeteciliğini kısıtlayan, yasakçı değil, internetin ve internet gazeteciliğinin önünü açan bir rol üstlenmelidir.

Teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişiyor; deyim yerindeyse adeta uçuyor. Kurallar internet alanındaki hızlı teknolojik gelişime ayak bağı olmamalı, tam aksine bu baş döndürücü hıza ayak uydurabilmeli; bu nedenle “sade” ve “açık” olmalıdır. Kurallar internet gazeteciliği örgütlerinin görüşü alınarak konmalıdır. Kurallar, gazetecilere yasaklar getiren, elini kolunu bağlayan, işini ve görevini yapma metotlarını ve tekniklerini ortaya koyan dayatmalar çerçevesinde konmamalıdır."

KMM

Saniye sonra Kapanacaktır